צל כחול לבן מאת: ד"ר יאיר בוימל, סקירה: ד"ר אבנר כהן

ספרו של ד"ר יאיר בוימל "צל כחול לבן" אינו מומלץ לנוסע הנועז אל האי הבודד, למרות שהנסיעה לשם היא המסקנה ההגיונית ממנו. מכל מקום, גם אם לא הייתי מגדיר את הקריאה בספר כחוויה מענגת, הרי שלדעתי הוא מהווה מסמך חשוב ומדיר שינה, המחייב את כולנו לחשבון נפש נוקב. לכאורה עניינו של הספר (מדיניות הממסד הישראלי ופעולותיו בקרב האזרחים הערבים בשנים 1968-1958) שייך לעבר, לפיכך לא היינו אמורים להיות מוטרדים ממנו בהווה. אלא שיש לי רושם שהעבר הזה יהיה איתנו כאן עוד שנים רבות גם בעתיד, כי כפי שמבהיר ד"ר בוימל, בשנים אלו (1968-1958) עוצבו קווי המדיניות כלפי האזרחים הערבים בישראל לדורות, ומתוצאותיהם, גם אם נרצה, לא נוכל לחמוק. במוקדם או במאוחר יהיה עלינו להתמודד עימן בכל המישורים.

קריאת המאמר במלואו