תהליך ההקמה של מרכז "מיתרים" במכללת "אורנים" תשס"ה-תשס"ז- נריה שחור

מרכז "מיתרים" הוקם באורנים במטרה לתת מענה לתלמידים המכונים " תלמידים בסיכון ובהדרה".  הוא מסייע בבניית יחסי גומלין אחרים בין המורה, התלמיד,  והמערכת הבית ספרית,  בכיתות ובבתי ספר שבהם יש תלמידים המועדים לנשירה. מטרת הדוח לתאר את תהליך ההקמה וההתפתחות של מרכז "מיתרים", להציג את הבעיות המרכזיות העולות בתהליך ולהציע המלצות להמשך.  ממצאי המחקר המרכזיים מצביעים על כך שמרכז מיתרים התבסס בתוך אורנים  והוא שולח זרועות לכל ערוצי המכללה: לימודי התואר הראשון, לימודי התואר השני ולימודי ההתמחות המקצועית.  מיתרים מאפשרת לאורנים התחדשות ערכית  ויצירת מכנה משותף חינוכי- ערכי, העשוי לתת צביון ייחודי לבוגרי אורנים ולהכשירם להוראה משמעותית בעידן הפוסט מודרני. הייחוד של "מיתרים" מתבטא בעיקר בגישה חינוכית אחרת, גישה הומניסטית ביסודה: הקשבה, הכלה , משוב מעצים.  הערך המוסף של מיתרים הוא בפרדיגמה החינוכית, בתפיסת העולם הכוללת לגבי ילדים ונוער בסיכון  וביכולת לייצר אצלם מוטיבציה לימודית.

קריאת המאמר במלואו