מהגרים ישראלים בחו"ל- המשכיות יהודית או התבוללות? מאת: ד"ר לילך לב ארי, סקירה: ד"ר דוד מיטלברג

מחקר חדש זה עוסק בקהילות של ילידי ישראל המתגוררים בארצות אירופה, בייחוד באלה החיים באנגליה ובצרפת, ובוחן את השאלה באיזו מידה ישראלים מהגרים תורמים להמשכיות העם היהודי בתפוצות ובאיזו מידה הם מהווים קבוצה מועדת להתבוללות.

המחקר מנסה להתחקות אחר מגמות של המשכיות יהודית בקרב הדור הראשון, כלומר ישראלים אשר היגרו לחו"ל, בדרך כלל כבעלי משפחות ובעת המחקר מרביתם נשואים ובגילאי 35 ומעלה, לעומת צעירים, רווקים ובני "דור וחצי" (שנולדו בישראל אך התחנכו חלק או מרבית חייהם בחו"ל) ובני הדור השני (ילידי חו"ל). חלקם הגדול של המהגרים הישראלים לדורותיהם השיב לשאלונים (126) והנתונים עובדו סטטיסטית. 23 ישראלים רואיינו פנים אל פנים.

מממצאי המחקר עולה כי בני הדור הראשון, כמעט כולם נשואים לבני/בנות זוג יהודים בעוד שכרבע מהישראלים הצעירים, בני "דור וחצי" ודור שני נישאים בנישואי חוץ או חיים עם בן/בת זוג לא יהודים וחווים תהליך מואץ של התבוללות. כמו כן, בני הדור הראשון שומרים על זיקתם ליהדות ולישראל, בעיקר באמצעות קשר הדוק עם ישראל ובאמצעות שימור של התרבות הישראלית, בעוד בני "דור וחצי" ודור שני נמצאים בתהליך מתמיד ומדאיג של היטמעות בחברה הלא-יהודית הבאה לידי ביטוי בכך ש-23% מהצעירים מקיימים יחסים חברתיים הדוקים עם הקהילה הלא יהודית (בניגוד ל-8% מקרב הדור הראשון); 33% מקיימים עימה יחסים כלכליים הדוקים (לעומת 26% בקרב הדור הראשון) ו-30% מבלים את שעות הפנאי שלהם עם חברים לא יהודים (בהשוואה ל-5% בקרב הדור הראשון).

קריאת המאמר במלואו