לא על היופי לבדו – על הוראה ביקורתית של ספרות מאת: ד"ר נעמי דה-מלאך, סקירה: ד"ר יעל פויס

אודה בפה מלא שחיכיתי לפרסומו של ספר זה משום שהוא חלוץ בתחומו בישראל. לפניו לא פורסמו ספרי עיון שחקרו מהיבט היסטורי, פילוסופי ופדגוגי את הוראת הספרות.
הספר מתבסס על מחקר הדוקטורט של נעמי דה-מלאך ומטרותיו הן לבחון גישות להוראת הספרות בישראל לאור תיאוריות בתחום החינוך והספרות וכן לדון באופן בו ניתן לשלב וליישם את כלליה ורעיונותיה של הפדגוגיה הביקורתית בהוראת התחום.
בלשון ברורה, על אף העיסוק בתיאוריות של תרבות וספרות ובתורות חינוכיות, מבקשת נעמי דה-מלאך לבנות גשר בין מגדל השן האקדמי לשדה הפרקטי של הוראת הספרות בכיתות בית הספר.

החלק הראשון מבסס את התחום התיאורטי ומציג שלוש תיאוריות פדגוגיות שהתפתחו במהלך המאה ה-20 וקשת של גישות למחקר הספרות והתרבות. פרקי מבוא אלה מבססים את עולם המושגים התיאורטי על בסיסו מבקשת נעמי לפתח את גישתה שלה להוראת הספרות, גישתה של הפדגוגיה הביקורתית. חלקו השני של הספר מתמקד בהוראת הספרות וכאן עיקר תרומתו. אם ניתן לקרוא סקירה על גישות חינוכיות במאה ה-20 במקורות אחרים וניתן גם לקבל מידע מסודר ומאורגן על גישות לחקר התרבות והספרות, הרי שמחקרים על התפתחות התפיסה של הוראת ספרות בארץ הם מעטים וספוראדיים ומחקרה של נעמי מגשר בין כולם ומעמיק בבדיקה.

קריאת המאמר במלואו