הנחיות למחברים

כללי הגשה

כתב העת הרב-תחומי דברים, היוצא לאור באחריות אקדמית של מכללת אורנים, מפרסם מאמרי מחקר, עיון והגות של אנשי אקדמיה וחברה. כתב העת מופק בפורמט אלקטרוני ובפורמט מודפס.

מתקבלים מאמרי מחקר מקוריים, מאמרי Review ומאמרים שפורסמו באנגלית בכתבי עת מדעיים.

על מאמר מחקרי לעמוד בקריטריונים אקדמיים מקובלים בתחום הדעת שבו נערך המחקר.

המאמרים נמסרים אנונימית לקריאתם ולשיפוטם של שני קוראים, מומחים בתחום.

אורך רצוי של מאמר הוא כ-3,500 עד 4,000 מילים, שהן כ-12-10 עמודים (ללא נספחים ותרשימים).

יש להעביר עותק אלקטרוני של המאמר לענבל פלג, מזכירת המערכת: inbal_p@oranim.ac.il

המועד האחרון למסירת מאמרים לגיליון מספר 12 הוא 31 בינואר 2019.

אופן ההגשה

בעמוד נפרד ייכתבו שם המחבר, כתובתו, מספר הטלפון, תואר, תפקיד ודרגה.

יש לצרף תקציר בעברית שאורכו עד 150 מילים, תקציר באנגלית שאורכו עד 200 מילים וכן ניסוח של הכותרת ושם המחבר באנגלית.

טבלאות ותרשימים יש לשלב בגוף המאמר.

יש להקפיד על רישום ביבליוגרפי וטיפול במקורות מידע לפי כללי APA.

ההפניות יופיעו בהערות שוליים (ראו דוגמה להלן).

הרשימה הביבליוגרפית תודפס בסוף המאמר בסדר א"ב של שמות המשפחה של המחברים.

הרשימה העברית תופיע לפני הרשימה הלועזית.

מילות מפתח: יש להוסיף עד חמש מילות מפתח בדף הנפרד בו רשומים הפרטים האישיים של המחבר.

בברכה
נעימה ברזל
עורכת כתב העת דברים

 

 

דוגמה

…מערכתית ועל המיקום היחסי, וממנה ניתן לגזור את מידת היוקרה והיציבות של ערכים שונים בתרבות.1

_______________________________________________________________
אבן זהר, 1980: 177